SK HAMR - veslování, z.s.
PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení *
Jméno a příjmení
Datum narození *
Datum narození
Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona číslo 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona číslo 133/2000Sb., v platném znění takto: SOUHLASÍM s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona číslo 101/2000Sb., v platném znění.
Jméno a příjmení - matka
Jméno a příjmení - matka
* vyplňte pouze u nezletilých
Jméno a příjmení - otec
Jméno a příjmení - otec
* vyplňte pouze u nezletilých
Adresa bydliště *
Adresa bydliště
* vyplňte pouze u nezletilých
* vyplňte pouze u nezletilých
Potvrzuji, že
* políčka (zdravotní prohlídka a pasové foto) platí POUZE pro zájemce o závodní veslování!
Datum vytvoření přihlášky *
Datum vytvoření přihlášky