p10.jpg
 

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR – veslování z.s. v roce 2018 finanční prostředky ve výši 30.000,- Kč na jednoletý projekt s názvem „Soustředění dětí a mládeže veslařského klubu SK HAMR – veslování z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.


 
ministestvo_skolstvi_logo-00.jpg
 

SK HAMR - veslování z.s. obdržel v roce 2018 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 275.000,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „Veslování dětí a mládeže v roce 2018“.

Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2018.


 
logo.jpg
 

SK HAMR – veslování z.s. je realizátorem projektu systémové podpory mládežnického veslování v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským veslařským svazem byla SK HAMR – veslování z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 282.441,- Kč.


 
logo.jpg
 

SK HAMR – veslování z.s. je realizátorem projektu systémové podpory mládežnického veslování v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským veslařským svazem byla SK HAMR – veslování z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  333.333,- Kč.